Rygga inte tillbaka för företagshälsovård

Under 2000-talet har ryggproblemen ökat lavinartat och allt fler blir sjukskrivna på grund av dåliga ryggar. Med hjälp av företagshälsovård kan problemets lösas på en tidig nivå, så tidig att det aldrig hinner bli ett problem. Företagshälsovård ger kunskap om hur man ska göra för att belasta ryggen mindre och avlasta den under arbetstid. Det kan handla om att stå upp när man jobbar istället för att sitta framför en dator genom att justera ett höj- och sänkbart bord. Det kan handla om att resa sig upp och gå en promenad i korridoren några gånger per dag. Det handlar om att ge din rygg företagshälsovård och se till att ditt arbete är en hälsosam arbetsplats.

Företagshälsovård jobbar med att hitta lösningar för att kroppen ska må bättre genom enkla lösningar. Stirrar du kanske på skärmen på ett sätt som irriterar ögonen? Är din hållning dålig? Spänner du dig? Genom att företaget tar hjälp av företagshälsovård kan anställda såväl som chefer utveckla en hållbarare vardag med mindre sjukdagar.
Kosten är ett viktigt inslag i företagshälsovård och näringslära är ett viktigt inslag. De anställda uppmanas ta med sig frukt samt får lära sig om tallriksmodellen och när man bör äta för att hålla en så jämn blodsockerkurva som möjligt.